Škola bezpečnej jazdy

 

 

Škola bezpečnej jazdy

 

     Nehodovosť na našich cestách je stále alarmujúca. Znižovanie maximálnej povolenej rýchlosti, ani represálie zo strany polície nezabránia zbytočným nehodám. Ich skutočnou príčinou je preceňovanie vlastných síl ako aj nepostačujúce schopnosti pri ovládaní vozidla v neštandardných situáciách.

     Iba spoľahlivé ovládanie vozidla a správne predvídanie rôznych situácii je predpokladom bezpečnej a plynulej jazdy aj Vašich vodičov, manažérov a zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti využívajú motorové vozidlá.

     Z dôvodov dosiahnutia vyššej úrovne a správnych návykov zvládania vozidla organizuje Slovak National Rally Team školu bezpečnej jazdy. Výcvik prebieha štandardne formou jednodenných, resp. viacdenných kurzov pre skupiny osôb alebo jednotlivcov a je rozdelený do dvoch základných častí. Prvá, asi 30 minútová je teoretická. Potom nasleduje praktická časť na autocvičisku. Tu si účastníci vyskúšajú pod vedením skúsených súťažných rally jazdcov praktické zvládanie možných krízových situácií vznikajúcich v bežnej premávke.
Práve preto je nevyhnutné, aby mal každý účastník vlastné vozidlo.

     Upevnením a skvalitnením správnych návykov Vašich vodičov pri ovládaní vozidiel sa jazdenie stane pre nich bezpečnejším a menej stresujúcim, čo v neposlednej miera zvýši aj ich pracovnú efektívnosť.

     Veríme, že Vás informácie o škole bezpečnej jazdy zaujali a jej využitie bude prínosom pre Vašich zamestnancov a tým aj pre Vašu spoločnosť.